Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

W dniu 18 maja 2020 r. obchodzić będziemy 100 rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Skały Najświętszej Marii. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.04.2020 r. złożyłem wniosek o przyjęcie:

 

„  Uroczystej Rezolucji Rady Miejskiej w Skale w sprawie  uczczenia: 100 rocznicy urodzin, 15 rocznicy śmierci,  6 rocznicy Kanonizacji, 21 rocznicy nadania Honorowego  Obywatela Skały Najświętszej Maryi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

My Radni Rady Miejskiej  w Skale jako przedstawiciele wspólnoty samorządowej przeżywający w tych historycznych dniach 100 rocznicę urodzin, 15 rocznicę śmierci, 6 rocznicę Kanonizacji  oraz 21 rocznicę nadania Honorowego Obywatela Skały Najświętszej Maryi naszego wielkiego  Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II przypomnieć pragniemy ogromne zasługi  i zaangażowanie Piotra przełomu tysiącleci w procesie odradzania się niepodległości naszej Ojczyzny w budowaniu cywilizacji miłości opartej na uniwersalnych wartościach wolności, sprawiedliwości, solidarności, pokoju oraz szacunku do drugiego człowieka. Mamy obowiązek w przekazywaniu  tej historii. Cale jego życie było świadectwem wizy nadziei i pokoju. Dokonało czegoś wielkiego w świadomości nas Polaków, doprowadzając do zjednoczenia Narodu niezależnie od  poglądów i wyznania. W poczuciu głębokiego szacunku i moralnego obowiązku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na dzieje Skalskiej Ziemi. Pamiętając o naszym Honorowym Obywatelu  Miasta i Gminy Skala pragniemy włączyć   się w rok 2020 poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II. Niech naszym mottem przewodnim staną się słowa  Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Polskim Parlamencie  w roku 1999 przypominające słowa Królewskiego kaznodziei Ks. Piotra Skargi: „Kto Ojczyźnie swej służy sam sobie służy, bo w niej Jego wszystko się dobre zamyka” . Polska to nasz zbiorowy wielki obowiązek, to nasze dziedzictwo. Polska to my. To imię nas wszystkich zobowiązuje”.

 

Za rezolucją głosowało 14 radnych (13 było za, 1 wstrzymał się od głosu).

Dziękuję Bogu, że mogłem żyć w czasach tego wielkiego Świętego i aktywnie uczestniczyć we wszystkich Jego pielgrzymkach do naszej Ojczyzny. Jestem dumny, że na mój wniosek w 1999 roku ówczesna Rada Miejska przyznała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II  Honorowe Obywatelstwo Miasta Skały Najświętszej Marii i, że miasto tego zaszczytu dostąpiło. A dopełnieniem radości jest fakt, że ten akt nadania mogliśmy osobiście przekazać Papieżowi Janowi Pawłowi II wraz z przedstawicielami władz samorządowych, Księżmi rodakami oraz mieszkańcami  w kwietniu 1999 roku podczas niezapomnianej pielgrzymki do Rzymu.

 

Zygmunt Dercz

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Skały

 

Autor: admin