Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2007

1.    Po raz drugi w dniu 17 stycznia 2007 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze na którym zostało przedstawione sprawozdanie z 2 letniej kadencji działalności Stowarzyszenia. Również Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie od strony finansowej.

Zgodnie z § 25 ust 2 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Skały dokonano wyboru Prezesa, Wiceprezesa i reszty członków Zarządu oraz Przewodniczące i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Odbyło się głosowanie tajne w którym wybrano jednogłośnie na kadencję 2010 – 2012 Prezesa Zygmunta Dercza.

Natomiast w skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

Barbara Mosur  – Wiceprezes

Anna Marcińska – Sekretarz

Józef Piąty – Skarnik

Józef Gruca – członek

Marcin Marciński – członek

Dorota Buczek – członek

W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

Stefan Kowalski Przewodniczący

Dorota Guzik

Stanisława Świda

Na zebraniu został omówiony plan działań na 2007 r. między innymi:  do wykonania na rok bieżący. Między innymi umówiono przygotowanie do kolejnej edycji Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych, przygotowanie map, folderów z Gminą Skała.

 

2.    V Festiwal: Głównym celem realizacji wnioskowanego zadania pod nazwą „V Festiwal Orkiestr Dętych Skała 2007” był rozwój życia kulturalnego mieszkańców Miasta i Gminy Skała oraz kontynuacja tradycji występów Orkiestr Dętych w Skale, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i stanowią ważne wydarzenie kulturalne w życiu gminy.

Realizacja zadania przyczyniła się do:

Promocji Miasta i Gminy Skała

Promocji Powiatu Krakowskiego

Nawiązania współpracy pomiędzy zespołami muzycznymi spoza gminy

oraz Orkiestrą Włościańską ze Skały

Rozszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz turystów

Kształtowania postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży

Zakładane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skały cele zostały w pełni osiągnięte.

Przy realizacji zadania „V Festiwal Orkiestr Dętych Skała 2007”, który odbył się  23 czerwca 2007r. (sobota) na Placu Konstytucji 3 – Maja.

Wystąpiły następujące orkiestry:

Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej,

Orkiestra Reprezentacyjna Armii Francuskiej,

Orkiestra Dęta z Tenczyna,

Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej i Bogdanówki,

Orkiestra Dęta Staromiejska z Krakowa,

Orkiestra Włościańska ze Skały,

Ponadto w imprezie udział wzięli:

Ułani – Szwadron Niepołomicki V Pułku im. Księcia Józefa Poniatowskiego,

Mażoretki „Gracja” z Wilamowic,

Stowarzyszenie Dom Jastrzębia – pokaz walk rycerskich,

Dziecięcy zespół taneczny przy Szkole Podstawowej w Skale.

Łącznie przed publicznością zaprezentowało się około 500 osób.

 

3.    „Droga Zamkowa (Droga Królewska) – Bukówki” (pn. „Szlak pieszy oraz ścieżka rowerowa Skała – Drewniana Droga – Bukówki – Droga Zamkowa – Ojców Bazar Warszawski”)

Szlak turystyczny i rowerowy otrzymał dofinansowanie z Urzędu Województwa Małopolskiego, w ramach programu „Małopolska Gościnna”. Dofinansowanie wyniosło 4000,00 zł. Natomiast kwota  6.465,00 zł to wkład własny Stowarzyszenia. Za które wykonano następujące prace: dokonano wyrównania terenu, poprawy istniejącej nawierzchni drogi kamienno – gruntowej, likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Na trasie zostały zamontowane tablice, kierunkowskazy. Wybudowano i zamontowano ławki.

      Punktem wyjściowych szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej od strony miasta Skała jest plac przy ul. Langiewicza, gdzie znajduje się parking. Następnie ul. Langiewicza dochodzimy do ul. Ks. S. Połetka na której znajduje się kompleks Zespołu Szkół w Skale i Hala Widowiskowo – Sportowa. Dalej droga prowadzi w kierunku lasu, przechodząc obok wejścia na tzw. Drewnianą drogę, kolejno przechodzimy w kierunku Leśniczówki na Bukówkach.

Przechodząc dalej dochodzimy do Drogi Zamkowej.

Uroczyste oddanie szlaku turystycznego „Skała – Drewniana Droga – Bukówki – Droga Zamkowa – Ojców Bazar Warszawski” nastąpiło w dniu 15.09.2007 r.  przy udziale Orkiestry „Echo Gór”, która uświetniła uroczystość wraz  z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami Województwa Małopolskiego.  Odnowiony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skały szlak turystyczny ma służyć Mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym nasze rejony.

Członkowie Stowarzyszenia po raz kolejny mogą czuć się dumni. Ogrom pracy włożony w otworzenie szlaku jest trudny do przecenienia a ilość prac była znaczna.

Zaznaczyć należy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Skały odnowiło szlaki zaś opiekunem

(właścicielem) jest Ojcowski Park Narodowy oraz Urząd Miasta i Gminy Skała.