Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2008

1.    Dnia 20.01.2008 roku o godz. 15.30 w Kościele Parafialnym w Skale odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa wraz z dziećmi ze Scholi Parafialnej ze Skały. Dzieci zostały przyjęte przez słuchaczy z wielką radością i życzliwością. Przedstawiony Koncert był wzruszający i pouczający. 

 

2.  VI Festiwal: VI Festiwal Orkiestr Dętych Skała 2008” cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i stanowi  ważne wydarzenie kulturalne w życiu gminy, powiatu a także województwa. Podczas festiwali zostaje nawiązana współpraca pomiędzy zespołami muzycznymi spoza gminy .

Kształtuje się postawy patriotyczne wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży VI  Festiwal Orkiestr Dętych Skała 2008, odbył się 21 czerwca 2008r. (sobota) na Placu Konstytucji 3 – Maja.

Wystąpiły następujące orkiestry:

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej

Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych

Grupa Dudziarzy – Pipes & Drums

Orkiestra Dęta „EchoGór” z Kasinki Małej

Orkiestra Dęta z Wieniawy

Ponadto w w imprezie udział wzięli:

Ułani – Szwadron im. Józefa Piłsudskiego

Kompania II Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego

Stowarzyszenie Dom Jastrzębia – pokaz walk rycerskich

Dziecięcy zespół taneczny przy Szkole Podstawowej w Skale

Obecnością swoją zaszczycili nas na Festiwalu:

Marszałek Województwa Małopolskiego P. Marek Nawara

Starosta Powiatu Krakowskiego P. Józef Krzyworzeka

Radny Woj. Małopolskiego P. Jan Beraza

Dyrektor Departamentu Kultury P. Małgorzata Zięć

Dyrektor  Departamentu Kultury I Promocji P. Krzysztof Markiel

Dyrektor Sportu I Turystyki P. Paweł Mierniczak

Burmistrz Miasta Krzeszowic i Przewodniczący Rady Miasta Krzeszowic

Prezesi: P. Adam Cebula – Firma AZBUD, P. Jan Kosmowski – Mercedes Benz,

             P. Andrzej Skotniczny – SKOK

Szczególni goście to P. Gen Jerzy Wójcik z małżonką

P. Plk. Paweł Lewandowski z  małżonką

P. Płk Zbigniew Gawlik

P. Płk Krzysztof Jankowski z  małżonką

P. Płk Stanisław Gardias

P. Major Grzegorz Murański

3.     W dniu 27.09.2008 roku w Sobiesękach przy Remizie OSP odbył się Piknik Integracyjny organizowany wspólnie przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Skały i Gminne Centrum Informatyczne w Skale. Orkiestra Dęta z Tenczyna uświetniła imprezę piknikową przygrywając radośnie jak również udzielając lekcji jak należy uczyć się grać co miało na celu zachęcenie młodzieży do rozwijania zainteresowań muzyką. Orkiestrę Dętą zaprosiło Stowarzyszenie, które pokryło koszty przyjazdu oraz na zakończenie imprezy również Stowarzyszenie zorganizowało pokaz sztucznych ogni.

 

4.      „Przygotowanie mapy turystycznej Gminy Skała oraz planu miasta Skała”

W ramach wykonywania zadania publicznego z dziedziny promocji turystyki Programu Współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku Stowarzyszenie pozyskało dotację w wysokości 8 000,00 złotych na zadanie związane z opracowanie i przygotowaniem mapy turystycznej obejmującej teren Gminy Skała wraz ze szczegółowym planem miasta Skała. Wkład własny (finansowy) Stowarzyszenia wyniósł 2.700,00 zł oraz praca wykonane przez członków.

Mapa stanowi bezpłatny materiał informacyjno-promocyjny dla mieszkańców oraz odwiedzających gminę turystów.