Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2009

1.      W czerwcu 2009 r. podczas trwania „Dni Skały” w uznaniu zasług i pracy na rzecz lokalnej społeczności Burmistrz Miasta i Gminy Pan Robert Jakubek wręczył Stowarzyszeniu Przyjaciół Skały na ręce Prezesa „LAUR’2009”, który jest wyróżnieniem dla osób zasłużonych dla Miasta i Gminy Skała. 

 

2.   VII Festiwal:  VII Festiwal Orkiestr Dętych Skała ‘ 2009” , który odbył się 20 czerwca 2009 r. (sobota) na Placu Konstytucji 3 – go Maja.

Wystąpiły następujące orkiestry:

Wojskowa Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej (Podhalańczycy)

Wojskowa Reprezentacyjna Orkiestra Garnizonu Kraków

Wojskowa Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrznych z Bytomia

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tenczyna

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Cianowic

Włościańska Orkiestra ze Skały

Ponadto w imprezie udział wzięli:

Dziecięcy zespół taneczny przy Szkole Podstawowej ze Skały

Grupa Rekonstrukcyjna Krakowska Chorągiew Nadworna

Grupa taneczna „Callicore” z Krakowa

Pary taneczne przy Centrum Kultury w Skale

 

 3.     „Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych wolnostojących z mapą turystyczną Miasta i Gminy Skała”

W ramach wykonywania zadania publicznego z dziedziny turystyki Programu Współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku Stowarzyszenie pozyskało dotację w wysokości 15 000,00 złotych na zadanie związane z przygotowaniem, zakupem i montażem dwóch tablic informacyjnych, stanowiących niezbędne źródło informacji nie tylko dla turystów odwiedzających gminę Skała, ale również samych mieszkańców gminy.

Natomiast jako wkład własny Stowarzyszenia, który wyniósł 1.500,00 zł plus prace wykonane przy załatwianiu oraz montażu tablic.

Tablice zostały wykonane z elementów stalowych. Jest to plafon aluminiowy podświetlany, dwustronny, osadzony na dwóch słupkach stalowych. Na tablicach zamieszczone są: plan miasta Skały i mapa turystyczna z wyszczególnionymi szlakami turystycznymi pieszymi i rowerowymi, zawierające opis obiektów godnych odwiedzenia w tym m.in. zabytki architektury świeckiej i sakralnej, zabytki przyrody, pamiątki narodowe. Tablice zamontowane  zostały; jedna na płycie Rynku, druga obok parkingu przy ul. Langiewicza.