Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2003

2003 rok

 

I Festiwal:

         W dniach 27-29 czerwca 2003 roku odbywał się w Krakowie XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych, na który przyjechały najlepsze orkiestry Sił Zbrojnych Czech, Francji, Łotwy, Niemiec, Ukrainy i Polski. Można było obejrzeć koncerty, pokazy musztry paradnej oraz liczne przemarsze ulicami miasta. Fragment powyższych widowisk można było obejrzeć w Skale 27 czerwca 2003r. Na Placu Konstytucji 3-Maja wystąpiła Orkiestra Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Orkiestra  z Ukrainy oraz Orkiestra Śląskiego Okręgu Wojskowego  z Wrocławia. Piątkowy wieczór dostarczył licznie zgromadzonym mieszkańcom wielu wrażeń, tym bardziej, że po raz pierwszy można było obejrzeć w jednym dniu występy aż trzech orkiestr. Wszyscy uczestnicy skalskiej parady zostali zaproszeni na gorącą grochówkę, przygotowaną przez organizatorów i podaną w pomieszczeniach, udostępnionych przez Dyrekcję Gimnazjum w Skale przy ul. Ks. St. Połetka 30.

          Gościnny koncert orkiestr odbył się w Skale dzięki Zygmuntowi Dercz, radnemu  i chórzyście, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Skały oraz Urzędowi Miasta i Gminy Skała. W zapewnieniu atrakcji skalanom pomógł Dyrektor Domu Kultury w Skale Grzegorz Kowalik (obecnie członek Stowarzyszenia Przyjaciół Skały).