Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2005

1.     III Festiwal:  19 czerwca 2005 r. uczestnicy XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie ponownie odwiedzili Skałę w ramach
III Festiwalu Orkiestr Dętych Skała 2005. Musztry paradne i muzyka orkiestr wojskowych, strażackich i włościańskich znów zachwyciły skalską publiczność.
Na Placu Konstytucji 3- Maja wystąpiło tym razem aż jedenaście zespołów.  Zebranych gości powitała skalska Orkiestra Włościańska, która powstała jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego. Tuż po niej na koncert zapraszali młodzi muzycy w strojach kliszczackich ze Skomielnej Czarnej. Przed publicznością skalską zaprezentowały się grupy polskie oraz Orkiestra Reprezentacyjna Garnizonu Praga. Wiele emocji wzbudził również występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, który zaprezentował
się w musztrze paradnej. Podczas festiwalu zaprezentowały się także: Orkiestra Dęta z Podstolic, Orkiestra Dęta „Kosynierzy” z Luborzycy, Orkiestra Dęta z Koniuszy, Orkiestra Dęta z Tenczyna, Orkiestra Dęta   z Woli Zachariaszowskiej, Orkiestra Dęta z Wrocimowic oraz Orkiestra Dęta z Lubnia.   

 

Imprezie towarzyszyły, jak co roku, liczne atrakcje: ogródek grillowo – piwny, park zabaw dla najmłodszych. Wiele radości, zwłaszcza najmłodszym, dostarczyły bajkowe postacie (w strojach wypożyczonych z Teatru Groteska w Krakowie), które przechadzały się wśród publiczności, zachęcały do wspólnej zabawy i stanowiły obowiązkowe tło zdjęć prawie wszystkich dzieci. Podobnie jak w minionych latach uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz  okolicznościowe upominki.

 

Imprezę zaszczycili swoją obecnością znakomici goście: Pan Wojciech Bosak Starosta krakowski, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej generał Mieczysław Karus, płk Henryk Cierocki i płk Zbigniew Kuś, płk Stanisław Gardias.

 

III Festiwal Orkiestr Dętych Skała 2005 był dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 


2.   „Drewniana droga – bezpieczna ścieżka turystyczno – dydaktyczna Skała – Ojców”

 

Projekt był realizowany od 16 września do dnia 25 października 2005 r. (dzień uroczystego otwarcia szlaku).  Na jego realizację Stowarzyszenie pozyskało dotację z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska Gościnna” w wysokości 11 450,00 zł, co stanowiło 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pozostałe 30% stanowiły środki własne Stowarzyszenia.

W ramach projektu odrestaurowano tzw. „Drewnianą Drogę” prowadzącą od ulicy Langiewicza, przez ulicę Ks. S. Połetka, obok cmentarza cholerycznego do Ojcowa. Uporządkowano drogę  wraz z montażem tablic informacyjnych, drogowskazów, koszy na śmieci. Usunięto dzikie wysypiska śmieci i paleniska. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną z wyznaczeniem trasy, zawierającą mapę wraz z legendą i opisem oraz zamontowano ławki. Uporządkowano historyczne cmentarze choleryczne: Polski i Żydowski, ogrodzono teren żerdziami, zamontowano tablicę informacyjną, uporządkowano mogiły, ustawiono krzyże. Szlak liczy około 3 km długości.

Wszystkie prace związane z realizacją zadania w terenie zostały wykonane przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Skały.  Prace te zostały wykonane bezpłatnie, co stanowiło wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania.

„Drewniana droga” nie jest zwykłym traktem raczej szczególną ścieżką spacerową: taka zachowała się w pamięci starszych skalan i taką można oglądać na starych obrazach. Prowadzi przez łąki, potem skrajem lasu – koło cmentarzy cholerycznych przekształca

się w leśna aleje kończącą się na polanie, w sąsiedztwie której znajduje si e zagrodowa zabudowa i nieczynna strażnica myśliwska – i głębokim leśnym wąwozem dochodzi do Ojcowa. Kończy się na kładce. 

Partnerami Stowarzyszenia Przyjaciół Skały w realizacji Projektu były następujące instytucje:

Urząd Miasta i Gminy w Skale

Ojcowski Park Narodowy – Pomoc merytoryczna w opracowaniu informacji oraz map, zamieszczonych na tablicach informacyjnych, montowanych na trasie przebiegu Drewnianej Drogi.

W uroczystym otwarciu „Drewnianej drogi” jakie miało miejsce 25 października 2005 r. uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, jak również lokalne władze samorządowe i licznie przybyli mieszkańcy Skały. Podziwiano uporządkowany szlak, zamontowane elementy małej architektury. Na ogrodzonym żerdziami cmentarzu cholerycznym – którego mogiły zostały odnowione odmówiono wspólnie modlitwę nad zmarłymi,  której przewodniczył Proboszcz Ks. Jan Robak , zapalono znicze. Podczas przemarszu odnowioną aleją wspominano jak przed laty chodzoną tą drogą na msze do „Kaplicy na wodzie” w Ojcowie.