Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2004

II Festiwal: 20 czerwca 2004 r. reprezentacyjne orkiestry wojskowe, strażackie i włościańskie koncertowały w Skale w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie. Melodie patriotyczne, wojskowe, religijne, muzyka jazzowa, ludowa i współczesna niosły się po całym mieście. Skalską publiczność zachwyciły także taneczne kroki żołnierzy i strażaków. Mieszkańcy podziwiali musztry paradne i z zachwytem wsłuchiwali się w muzykę.

          Na Placu Konstytucji 3- Maja koncertowało siedem orkiestr wojskowych i strażackich: Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Wojskowa Orkiestra Garnizonu Brześć, Orkiestra Garnizonu Kraków, Orkiestra Staromiejska z Krakowa oraz orkiestry dęte z Woli Zachariaszowskiej, Naramy i Orkiestra Włościańska ze Skały. Tradycyjnie uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz  symboliczne szable od organizatorów.

 

POWSTANIE STOWARZYSZENIA:

 

      Dnia 14 grudnia 2004 r. na zebraniu założycielskim powołane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Skały .

Inicjatorem założenia Stowarzyszenia Był Zygmunt Dercz. Jego pomysł spodobał się tym mieszkańcom Skały, którym zależy na rozwoju i promocji Miasta i Gminy Skała.

Do zarządzie Stowarzyszenia wybrani zostali: Zygmunt Dercz – Prezes,

Grażyna Rodek – Wiceprezes

Anna Morawska – Madej – Sekretarz

Józef Piąty – członek.

W Komisji Rewizyjnej:

Anna Marcińska – Przewodnicząca

Robert Jakubek – członek

Stefan Kowalski – członek.

Na zebraniu założycielskim określono zadania i cele jakie będą realizowane przez Stowarzyszenie.

Najważniejsze z nich to: rozwój i promocja Miasta i Gminy Skała, rozwój kultury i sportu, działanie na rzecz ochrony przyrody i zabytków oraz integracja mieszkańców.

 

 Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia, którzy byli obecni na pierwszych zebraniu założycielskim. Zdjęcie zrobił jeden z członków Grzegorz Kowalik.     

Dnia 14 grudnia 2004 r. zebranie założycielskie powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Skały.