Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

O nas

„O NAS”

1.    Dnia 14 grudnia 2004 r. na zebraniu założycielskim powołane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Skały .

Inicjatorem założenia Stowarzyszenia był Zygmunt Dercz. Jego pomysł spodobał się tym mieszkańcom Skały, którym zależy na rozwoju i promocji Miasta i Gminy Skała.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali: Zygmunt Dercz – Prezes,

Grażyna Rodek – Wiceprezes

Anna Morawska – Madej – Sekretarz

Józef Piąty – członek.

Do Komisji Rewizyjnej:

Anna Marcińska – Przewodnicząca

Robert Jakubek – członek

Stefan Kowalski – członek.

Wpisanie do rejestru nastąpiło dnia 15.03.2005r nr KRS 0000230365

Na zebraniu założycielskim określono zadania i cele jakie będą realizowane przez Stowarzyszenie.

Najważniejsze z nich to: rozwój i promocja Miasta i Gminy Skała, rozwój kultury i sportu, działanie na rzecz ochrony przyrody i zabytków oraz integracja mieszkańców.

                                              

                                       

 Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia, którzy byli obecni na pierwszych zebraniu założycielskim. Zdjęcie zrobił jeden z członków Grzegorz Kowalik.    


2.  Po raz drugi w dniu 17 stycznia 2007 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze

na którym zostało przedstawione sprawozdanie z 2 letniej kadencji działalności Stowarzyszenia. Również Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie od strony finansowej.

Zgodnie z & 25 ust 2 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Skały dokonano odwołania i wyboru Prezesa, Wiceprezesa i reszty członków Zarządu oraz Przewodniczące i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Odbyło się głosowanie tajne w którym wybrano jednogłośnie na kadencję 2010 – 2012 Prezesa Zygmunta Dercza.

Natomiast w skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

Barbara Mosur  – Wiceprezes

Anna Marcińska – Sekretarz

Józef Piąty – Skarnik

Józef Gruca – członek

Marcin Marciński – członek

Dorota Buczek – członek

W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

Stefan Kowalski Przewodniczący

Dorota Guzik

Stanisława Świda

Na zebraniu został omówiony plan działań na 2007 r. między innymi:  do wykonania na rok bieżący. Między innymi umówiono przygotowanie do kolejnej edycji Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych, przygotowanie map, folderów z Gminą Skała.

 

 

3.    Dnia 02.03.2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze na którym zostało przedstawione sprawozdanie z 2 letniej kadencji działalności Stowarzyszenia.

W tym też roku był wybór władz na kadencję 2010 – 2012.

Po raz kolejny jednogłośnie Prezesem został Zygmunt Dercz, a w skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

Anna Marcińska – Wiceprezes

Elżbieta Dercz – Sekretarz

Józef Piąty – Skarnik

Józef Gruca – członek

Marcin Marciński – członek

Dorota Buczek – członek

Skład komisji rewizyjnej
Guzik Dorota
Świda Stanisława
Michalski Andrzej

Na zebraniu zostały ustalone zadania do wykonania na rok bieżący. Między innymi umówiono przygotowanie do kolejnej edycji Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych.


Ogólna informacja o Festiwalach:

 

 Coroczne występy orkiestr wojskowych i dętych stały się dla miasta i gminy Skała tradycją i na stałe wpisały się w koloryt lokalny. Mieszkańcy Skały, a także mieszkańcy gmin ościennych oraz turyści każdego roku z niecierpliwością wyczekują informacji o imprezie, na którą przybywają licznie z całymi rodzinami. Także orkiestry, które już raz wystąpiły przed wdzięczną skalską publicznością, chętnie tu powracają, gdyż w okolicy dominują nastroje patriotyczne, a mieszkańcy i organizatorzy przyjmują muzyków serdecznie i gościnnie. Festiwal organizowany w Skale stanowi element szerszej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych, który jest co roku organizowany w Krakowie.

Organizowany co roku Festiwal Orkiestr Dętych w Skale cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Skała, jak również okolicznych gmin: Iwanowic, Sułoszowej, Wielka Wieś, Przeginia – Jerzmanowice, Michałowice, Trzyciąż i inne  z których wiele osób przyjeżdża, aby podziwiać kunszt muzyków.  Impreza wrosła na stałe w tradycję gminną

i jest co roku z niecierpliwością wyczekiwana przez mieszkańców, zarówno tych starszych, którzy wzruszają się przy pieśniach patriotycznych, jak również najmłodszych, którzy cieszą się niespodziankami przygotowywanymi przez organizatorów specjalnie dla nich (park zabaw, maskotki z Teatru Groteska, kiermasze, pokazy sprzętów wojskowych).

Także orkiestry, które już raz wystąpiły przed wdzięczną publicznością chętnie tu wracają.

Z roku na rok impreza rozszerza swój zakres: coraz więcej orkiestr koncertuje, liczniejsza gromadzi się publiczność, przybywa osób zaangażowanych w przedsięwzięcie,

oraz sponsorów wspierających przygotowanie festiwali. Impreza ta początkowo o znaczeniu lokalnym, obecnie odgrywa ważną rolę, promując nie tylko Skałę ale Powiat i Województwo. 

Ponadto każdego roku Festiwal zaszczycają znakomici goście spoza gminy, spośród których najwierniejszym jest płk Stanisław Gardias, który wspiera wszystkie inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Skały.

 

Gmina Skała posiada profil rolno – turystyczny, zatem dla jej mieszkańców głównym źródłem dochodu i zatrudnienia jest sektor rolny oraz branża turystyczna. Wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze zwłaszcza Ojcowskiego Parku Narodowego, bliskość Krakowa    i Śląska oraz dogodność połączeń komunikacyjnych sprawiają, że turyści chętnie i licznie odwiedzają gminę Skała. W związku z tym, wszelkie imprezy organizowane na terenie gminy stają się zachętą dla turystów oraz stanowią niezaprzeczalny atut dla gminy. Ponadto impreza jest także okazją dla małych firm z terenu gminy Skała – zwłaszcza o profilu gastronomicznym i rękodzielniczym – do zaprezentowania swoich wyrobów (bufet na wolnym powietrzu, kramy z pamiątkami). Zatem poza dostarczeniem rozrywki i wzruszeń, Festiwal Orkiestr Dętych jest znakomitą okazją do promowania miasta i gminy Skała, zarówno na poziomie lokalnym ( sąsiednie gminy), jak również na poziomie regionalnym – z uwagi na zaproszonych gości spoza gminy oraz zagranicy.

Odbywające się od kilku lat Festiwale na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń artystycznych naszego miasta. Ta potężna impreza plenerowa od samego początku cieszy się niesłabnącą sympatią naszego społeczeństwa oraz licznych i znakomitych gości. Widowiskowe przemarsze orkiestr wojskowych i dętych składają się na atrakcyjny spektakl. Każda edycja tej imprezy stanowi niepowtarzalne i cieszące się zasłużoną popularnością widowisko.

Doniosłe znaczenie Festiwalu Orkiestr Dętych dla mieszkańców gminy Skała oraz dla rozwoju kulturalnego całej gminy przesądza o celowości kontynuowania realizacji przedsięwzięcia. Przez całe lata głównym inicjatorem i organizatorem całej imprezy był Pan Zygmunt Dercz – chórzysta, radny, a od 2005 roku Prezes Stowarzyszenia              Przyjaciół Skały.

W związku z tym, że dotychczas główny ciężar przygotowania Festiwalu spoczywał  na jego osobie. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Skały podjął decyzję, aby od 2006 roku głównym organizatorem imprezy było całe Stowarzyszenie Przyjaciół Skały, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz Domu Kultury w Skale.