Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

W dniu 16 października…

16 października 2018, 20:42

         

W dniu 16 października 2018 r. obchodzimy 40 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową, który przyjął  imię Jan Paweł II, który nazywany był i jest Papieżem Rodzin.  Obchody Dnia Papieskiego to to okazja, by powracać, zapoznawać się  i przypominać o nauczaniach Jana Pawła II. Papież wiedział, że rodzina jest najważniejszą rzeczywistością dla człowieka, dla wychowania ale także dla społeczeństwa, państwa i dla Europy. Stąd przywiązywał do sprawy rodziny tak ogromne znaczenie i wagę. Święty Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat głosił: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka  i całego narodu”.

 

Wspomnienia dotyczące naszej małej Ojczyzny – Skały:

      Powiązanie ze Świętym Janem Pawłem II Skała miała i dalej ma gdyż jest w naszej pamięci i naszych sercach oraz w dniu 25 sierpnia 1968 roku odwiedził Skałę jeszcze jako Biskup.

 

      Dnia 12 marca 1999 roku o godz. 15.30 na uroczystej sesji Rada Miejska w Skale  nadała Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Skały”. Z wnioskiem o nadanie tak zaszczytnego tytułu wystąpił Zygmunt Dercz (wtedy Radny).  W ślad za tym została zorganizowana pielgrzymka do Rzymu w dniach od 05.04. – do 14.04.1999 r. aby mieszkańcy i uczestnicy tej pielgrzymki mogli osobiście wręczyć dyplom nadania tytułu Janowi Pawłowi II.  Przy tej okazji należy podziękować naszemu rodakowi Księdzu Prałatowi Tomaszowi Boroniowi za pomoc w zorganizowaniu tej pielgrzymki.   Delegacja skalan wręczyła osobiście ten zaszczytny tytuł Drogiemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.  Pielgrzymka ta to niezapomniane chwile, które wciąż się wspomina. Aby te chwile zapamiętać robiliśmy zdjęcia i nagrywaliśmy to wspaniałe wydarzenie. Podsumowując pielgrzymkę to nawet żadne zdjęcia, nagrania, miliony słów wypowiedzianych  nie zastąpią wspaniałych przeżyć podczas osobistych spotkań z naszym najdroższym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 

 

Ponadto aby upamiętnić nadanie tytułu – dnia 23.02.2000 r. został utworzony komitet budowy tablicy, która zamieszczona jest na budynku Urzędu Gminy. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy odbyło się dnia 18 maja 2000 r. Odsłonięcia dokonali: Burmistrz Zdzisław Mularczyk i Zygmunt  Dercz Radny i Przewodniczący komitetu budowy tablicy, poświęcił Ks. Biskup Marian Floczyk a było to w 80 urodziny Ojca Świętego. Tablicę zaprojektował i wykonał Prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, a dzięki ofiarności mieszkańców tablica powstała.

 

 

        W 2004 r. na placu przykościelnym w Skale został odsłonięty i poświęcony Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II,  który zaprojektował, wykonał a szczególnie ofiarował nam mieszkańcom Skały Prof. Czesław Dźwigaj, była to jego wdzięczność za otrzymany tytuł Przyjaciela Ziemi Skalskiej – o ten tytuł wnioskował Zygmunt Dercz.    

Gdy drogi nam Ojciec Święty odszedł do domu Ojca dnia 02.04.2005 r. zebraliśmy się pod pomnikiem Jana Pawła II aby łączyć się w tym smutku i bólu. Od tamtej pory w każdą pierwszą sobotę miesiąca zbierali się mieszkańcy aby uczcić tak pamięć Ojca Świętego, gdzie zawsze na zakończenie modlitw śpiewano ulubioną pieśń „Barkę”. Takie spotkanie trwały do czasu kanonizacji Ojca Świętego.

           „W dniu 30 września 2013 r. papież Franciszek ogłosił, że kanonizacja Papieża-Polaka odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia dnia 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, bł. Janem XXIII”.

 

 

                                                                                                       Przygotowała:

                                                                                                    Dercz Elżbieta

                                                                                                        Sekretarz                                       

                                                                                       Stowarzyszenia Przyjaciól Skały

Autor: admin