Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

W S P O M N I E N I E

12 czerwca 2019, 5:57

       W 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, która  odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979 r. pod hasłem:  „Gaude Mater Polonia”, czyli  „Raduj się, Matko Polsko” przyniosła Polsce „rewolucyjnego ducha”.  W czasie której Papież odwiedził miejscowości: Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy i bardzo znaczący, który zmienił szczególnie losy Polski jak również świata. Papież był człowiekiem dialogu, kochał i szanował człowieka bez względu na pochodzenie i kolor skóry. Nigdy nikogo nie odtrącał. Najważniejsza była rodzina i  troska o dzieci. Prowadził dialogi, zawsze szedł na kompromis w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych spraw tego świata. Wciąż wręcz wołał nie siłą i przemocą tylko spokojem rozwiązywać problemy. Przemówienia każde Papieża głoszone podczas wszystkich spotkań były niezwykłe, dające otuchy. Te słowa, które i dziś zadziwiają i pozwalają zrozumieć fenomen zmian, jakie nastąpiły w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  Sformułowania Jana Pawła II np. to iż „sprawy, które toczą się w Polsce, mają znaczenie światowe” są wciąż aktualne  i mogą pomóc Polakom w zrozumieniu dzisiejszej sytuacji kraju i kontynentu.

          ….” W swoim słowie do biskupów wygłoszonym w 1979 r. papież powiedział też m.in.: „Pamiętajcie, że Kościół Polski ma pozycję światową, czy chce czy nie chce. Fakt, że Papieża wybrali z Polski, jest tylko dowodem na to. W myśleniu Kościoła w Polsce ma być stale obecny ten problem: dlaczego doświadczenia Kościoła w Polsce stały się potrzebne całemu Kościołowi ? Kościół w Polsce stał się i staje się wciąż potrzebny i to w wymiarach uniwersalnych – na Południe, na Północ – wszędzie”. „…

 

 

      Niech pamięć o tak wspaniałym człowieku nigdy nie zgaśnie, a szczególnie w naszym mieście, gdyż mamy Świętego Jana Pawła II jako Patrona z racji nadanego tytułu: „Honorowy Obywatel Miasta Skały”, który do czegoś zobowiązuje nas mieszkańców Skały jak również Gminy Skała.

                   

                            Pamiętamy i mamy Cię w sercach Drogi Ojcze Święty.

 

 

 

 

Te wspaniałe i niezapomniane chwile, które mogliśmy przeżywać podczas pielgrzymek w latach:

 

 

Dercz Elżbieta

Sekretarz

Stowarzyszenia Przyjaciół Skały

Autor: admin