Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

XII Dzień Papieski

10 października 2012, 19:21

XII Dzień Papieski obchodzony 14.10.2012 r., który świętować  będziemy upłynie w tym roku pod hasłem:

 „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Ten dzień jest okazją  do podkreślenia szczególnego miejsca, jakie zajmowało małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ks. Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa, wreszcie Papieża. 

      Dzień Papieski to okazja, by powracać do nauczania Jana Pawła II. Ze względu na to, że małżeństwo i rodzina zajmowały szczególne miejsce w nauczaniu Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa i Papieża Jana Pawła II.
Temat rodziny zawsze był dla Jana Pawła II bardzo ważny. Podkreślił, że bez rodziny człowiek jest „ubogi w swoim człowieczeństwie”, rodzina powinna być dla każdego człowieka pierwszą szkołą miłości, przebaczenia i wiary. „
Jan Paweł II uczynił tę prawdę jednym z najważniejszych punktów swojej posługi w Kościele”.

W swoich nauczaniach Jan Paweł II poświęcił wiele miejsca, zarówno w wypowiedziach wygłaszanych w Watykanie, jak i podczas pielgrzymek, w tym tych do Polski. „Papież wiedział, że rodzina jest najważniejszą rzeczywistością dla człowieka, dla wychowania, ale także dla społeczeństwa, państwa i dla Europy. Stąd przywiązywał do sprawy rodziny tak ogromne znaczenie i wagę”. Podczas tegorocznego Dnia Papieskiego należałoby  podjąć refleksję i wiele potrzebnych inicjatyw nad tym wszystkim co Papież powiedział o rodzinie i co mówił do rodziców, „ponieważ Dzień Papieski w pierwszym swoim celu i znaczeniu  ma zapoznawanie się i ciągłe przypominanie nauki Jana Pawła II”.

Polska współczesna jest obrazem dobrych i złych doświadczeń w odniesieniu do ważnych funkcji domu rodzinnego. Przykro o tym mówić i pisać, ale atrofia uczuć między bliskimi zdobywa sobie coraz większe prawo obywatelstwa. Patologizacja relacji międzyludzkich obecna w różnych obszarach życia społecznego, wkracza także do środowiska rodzinnego. Alkoholizm, narkomania i wielowymiarowa przestępczość. Jednym słowem – pirackie standardy moralne. One muszą budzić niepokój w Kościele, w środowisku socjologów, pośród ludzi, którzy nie dali się zmajoryzować złu. Jan Paweł Wielki często zwracał uwagę na znaczenie prawidłowego porządkowania relacji rodzinnych. Bo w rodzinie tworzy się taka jakość życia i bycia, która w istotny sposób wpływa na poprawność procesów społecznych. Socjalizacja rozumiana jako dojrzewanie do pełnienia różnych ról społecznych wtedy ma sens, gdy opiera się na wzajemnym szacunku, miłości i zrozumieniu.  Papież Polak orientował ludzi w stronę dobra połączonego z rezygnacją z nieetycznej postawy w rodzinie, miejscu pracy, środowisku zamieszkania. Tę refleksję warto pogłębić w naszych sercach nie tylko 14 października.

 „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest żywym pomnikiem Bł. Jana Pawła II,  

 który w swoim pasterskim nauczaniu przez cały swój pontyfikat głosił:
 „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”

 

Autor: admin